پروژه باهنر 23

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه باهنر23

زیربنای کل :1080

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 6

محل پروژه : رشت

مساحت زمین (مترمربع) : 362

تعداد واحدهای مسکونی : 8

سال شروع پروژه  : 1400

پیشرفت پروژه

project-progress
85%

تصاویر پروژه