پروژه نهال 2-10

اطلاعات پروژه

نام پروژه : نهال

زیربنای کل :

کاربری :

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات :

محل پروژه :

مساحت زمین (مترمربع) :

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  :

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 30%

تصاویر پروژه