پروژه گلسار 1

اطلاعات پروژه

نام پروژه : گلسار 1

زیربنای کل : 4569

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : رشت

مساحت زمین (مترمربع) : 1982

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1388 – 1391

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه