پروژه گلسار 2

اطلاعات پروژه

نام پروژه : گلسار2

زیربنای کل :23690

کاربری : خدماتی تجاری

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 10

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 2358

تعداد واحدهای مسکونی : 58

سال شروع پروژه : 1394

پیشرفت پروژه

project-progress
15%

تصاویر پروژه