پروژه علی آباد کتول پروژه کاشانی پروژه گاندی پـروژه نگیـن آرژانتیـن

تاریخچه شرکت

شرکت بهساز کاشانه تهران در تاریخ 1382/06/10 با شماره 208278 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و فعالیت های خویش را آغاز نموده است. فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و ایجاد شهرک های صنعتی بوده و تا کنون موفق به تکمیل 55 پروژه با زیربنای بالغ بر 350.000 متر مربع گردیده است.

شرکت بهساز کاشانه تهران با سرمایه ثبت شده به مبلغ 20.121 میلیارد ریال در تاریخ 1399/05/01 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تعداد 4.026.157.400 سهم از سهام این شرکت به عموم عرضه گردیده است.

1
پروژه های تکمیل شده
1
پروژه های در حال اجرا
1
پروژه های در دست مطالعه

شرکت های هم گروه