حسابرسی داخلی

اهداف ایجاد منشور فعالیت حسابرسی داخلی مدیر حسابرسی داخلی عملکرد واحد حسابرسی داخلی لینک های مرتبط

                                                     منشور فعالیت حسابرسی


در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت  بهساز کاشانه تهران(سهامی عام) در تاریخ 29/04/1399 شامل 10 ماده و 4 تبصره که بر اساس منشور مصوب 23/11/1391 سازمان بورس اوراق بهادار تهیه گردیده است ، به تصویب هیات مدیره رسیده و از تاریخ تصویب ، لازم‌الاجراست.

ماموریت و دامنه عمليات

ماده (1): ماموریت واحد حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به منظور ارزش‌افزايي و بهبود عمليات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد.

ماده (2): دامنه عمليات واحد حسابرسی داخلی باید به نحوی تعیین شود که شبکه فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل که توسط هیات مدیره  طراحی و ارایه شده است، در موارد زیر اطمینان فراهم آورد:

1 -ریسک‌ها به نحو مناسب شناسایی و مدیریت می‌شوند،

2 -در مواقع لزوم، تعامل با گروه‌های مختلف راهبری شرکت به نحو مناسب وجود دارد،

3 -اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی با اهمیت شرکت، درست، قابل اعتماد و به موقع می‌باشد،

4 -فعالیت­های کارکنان مطابق با خط مشی‌ها، استانداردها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌باشد،

5 -تحصیل منابع به صرفه می‌باشد، از منابع کارا و اثربخش استفاده می‌شود، و منابع به نحو مناسب حفاظت می‌شود،

6 -برنامه‌ها، طرح‌ها و اهداف شرکت قابل تحقق است،

7 -کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می‌شود،

8 -موضوعات قانونی و حقوقی با اهمیت موثر بر شرکت، به نحو مناسب شناسایی می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرند.

 

اختیارات

ماده (3): هیات مديره در چارچوب مسئوليت‌هاي واحد حسابرسی داخلی، به آن اختيار مي‌دهد که:

1 -امکان دسترسی نامحدود به کلیه‌ اسناد و مدارک، دارایی‌ها، کارکنان و مشاهده فرآیندهای شرکت داشته باشد،

2 -به کمیته‌ حسابرسی دسترسی داشته باشد،

3 -منابع مالی و انسانی مورد نیاز را جذب کرده و موضوعات، دامنه‌ی عملیات و روش‌های دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی را تعیین و اجرا نماید،

4 -خدمات خاص مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها و آموزش کارکنان حسابرسی خود را حسب نیاز از داخل یا خارج از شرکت کسب نماید،

ماده (4): هیات مديره کليه کارکنان را در قبال ارايه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع در قبال حسابرسي داخلي موظف و پاسخگو ميداند. همچنین هیات مديره، واحد حسابرسي داخلي را مسئول حفاظت از اسناد، مدارک، اطلاعات و اسرار شرکت که بنا به موقعيت کاري به آنها دسترسي پيدا مي‌کند، ميداند.

ماده (5): مدیر حسابرسی داخلی و کارکنان واحد حسابرسی داخلی مجاز به انجام موارد زیر نیستند:

1 -انجام هرگونه وظایف اجرایی در شرکت ،

2 -ایجاد و یا تصویب تراکنش‌های حسابداری خارج از واحد حسابرسی داخلی،

3 -هدایت فعالیت‌های سایر کارکنان شرکت مگر تا میزانی که آنان برای کمک به تیم حسابرسی داخلی تخصیص داده شده اند،

4 -حسابرسی فعالیت‌هایی را که خود قبلاً در آن مسئولیت اجرایی داشته‌اند،

5 -انجام سایر اعمالی که استقلال و بی‌طرفی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

مسئولیت‌ها

ماده (6): اهم مسئولیت‌های واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر است:

1 -تدوین برنامه انعطاف‌پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روش‌شناسی متناسبِ مبتنی بر ریسک، شامل هرگونه ریسک یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت، و پیشنهاد آن به کمیته‌ی حسابرسی جهت بررسی (قبل از تصویب توسط هیات مدیره)،

تبصره 1: برنامه سالانه حسابرسی داخلی با در نظر گرفتن اولویت‌ها حداقل باید شامل برنامه ارزیابی و بهبود "تحقق اهداف راهبردی شرکت"، اثربخشی "فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی، حفاظت از دارایی‌ها، رعایت قوانین، مقررات و الزامات، و شاخص‌های بهره‌ وری" و سلامت " اطلاعات مالی و غیرمالی با اهمیت و معاملات عمده شرکت" باشد.

تبصره 2: وظایف مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی، نافی وظایف مدیران و کارکنان سایر بخش‌های سازمانی در قبال مواردی همچون اثربخشی نظام راهبری، مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی و رعایت قوانین و مقررات نمی‌باشد.

2 -اجرای برنامه‌ سالانه مصوب هیات مدیره شامل هرگونه وظایف و پروژههای مورد درخواست مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی،

3 -بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی، گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیات ‌مدیره و پیگیری روش‌های بهبود سیستم کنترل‌های داخلی،

4 -حفظ ترکیب نیروی انسانی دارای دانش، تجربه و مهارت کافی و مدارک رسمی حرفه‌ای متناسب طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، برای اجرای مطلوب مفاد این منشور و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب،

5 -استقرار برنامه ارزیابی کیفیت برای کسب اطمینان از عملکرد مناسب حسابرسی داخلی،

6 -انجام خدمات مشاوره‌ای علاوه بر خدمات اطمینان‌دهی حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت،

7 -ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیت‌ها و ایجاد یا تغییر در خدمات، فرآیندها، عملیات و فرآیندهای کنترلی، متناسب با شرایط ایجاد، استقرار یا توسعه آن‌ها،

8 -ارایه گزارش‌های دوره‌ای منظم (و در صورت نیاز گزارش‌های موردی) در خصوص خلاصه نتایج حاصل از فعالیت‌های واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی و هیات مدیره،

تبصره 1: حداقل موارد مندرج در گزارش باید شامل برنامه‌های محقق شده و میزان پیشرفت برنامه سالانه حسابرسی داخلی و محدودیت‌های احتمالی باشد. همچنین ضروری است پیشنهادهای لازم و نتایجِ پیگیری و اجرای پیشنهادهای قبلی گزارش گردد.

تبصره 2: رونوشت گزارشات واحد حسابرسی داخلی پیرامون گزارش­های مورد درخواست مدیرعامل، به کمیته حسابرسی و هیات مدیره ارسال ­شود.  

9 -اطلاع‌رسانی منظم به کمیته‌ی حسابرسی در خصوص موضوعات نوین اثرگذار بر انجام بهتر حسابرسی داخلی،

10 -ارایه فهرستی از اهداف کمی عملیاتی و نتایج تحقق یافته به کمیته حسابرسی،

11 -همکاری درفرآیند رسیدگی به فعالیت‌‌های مشکوک به تقلب در شرکت (و یا فعالیت‌های پولشویی) و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی (و یا مسئول مبارزه با پولشویی)،

12 -مد نظرقراردادن دامنه‌ رسیدگی‌های حسابرسان مستقل و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام حسابرسی بهینه‌ شرکت با هزینه‌ معقول و نیز ارایه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیت‌های پولشویی به حسابرس مستقل شرکت طبق مقررات،

13 -فرهنگ‌سازی از طریق اطلاع‌رسانی مناسب به سایر کارکنان شرکت در خصوص حسابرسی داخلی و ماهیت ارزش‌افزایی آن.

 

پاسخگویی

ماده (7): مدیر واحد حسابرسی داخلی، در چارچوب این منشور، باید در موارد زیر به کمیته حسابرسی و هیات مدیره پاسخگو باشد:

1 -انجام برنامه سالانه مصوب هیات ‌مدیره،

2 -ارزیابی سالانه کفایت و اثربخشی فرآیندهای شرکت در مورد کنترل فعالیتها و مدیریت ریسک با توجه به ماموریت و دامنه عملیات،

3 -گزارش موارد با اهمیت در خصوص فرآیندهای مربوط به کنترل فعالیت‌های شرکت شامل فرصت‌های بهبود بالقوه در فرآیندهای مزبور،

4 -ارایه اطلاعات دوره‌ای در خصوص وضعیت و نتایج برنامه سالانه حسابرسی داخلی و کفایت منابع تحت اختیار،

5 -فراهم کردن امکان انجام سایر فعالیت‌های نظارتیِ و کنترلی (مانند مدیریت ریسک، رعایت مقررات، الزامات قانونی، امنیت اطلاعات، اخلاق حرفه‌ای، و حسابرسی مستقل) و هماهنگی با آن‌ها،

6 -تدوین و پیاده‌سازی برنامه تضمین و ارتقای کیفیت جهت کسب اطمینان معقول از انجام با کیفیت فعالیت‌های حسابرسی داخلی،

7 -انجام سایر الزامات مصوب هیئت‌مدیره در چارچوب وظایف حسابرسی داخلی علاوه بر الزامات این منشور.

 

استقلال،  بی طرفی و مراقبت‌حرفه‌ای

ماده (8): به منظور کسب اطمینان از مستقل بودن حسابرسان داخلی، واحد حسابرسي داخلي مستقیما زير نظر کمیته حسابرسی فعاليت مي­نمايد و مدیر آن به پیشنهاد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره منصوب می شود. افزون بر این گزار‌ش‌های حسابرسان داخلی در اختیار هیات مدیره و کمیته حسابرسی قرار می‌گیرد.

ماده (9): مدیر و کارکنان حسابرسی داخلی باید:

1 -در تعیین حدود رسیدگی، انجام رسیدگی‌ها، ارایه پیشنهادها و گزارش نتایج از استقلال حرفه‌ای برخوردار باشند، نگرشی بیطرفانه داشته باشند و از تضاد منافع بپرهیزند،

2 -زمان اجرای حسابرسی داخلی را با هماهنگی مدیریت واحدهای مورد رسیدگی تنظیم کنند، مگر در موارد استثنایی که رسیدگی بدون اعلام قبلی از ضروریات حسابرسی داخلی است،

3 -شواهد جمع آوری شده، کاربرگ‌های پشتوانه، پرونده‌ها و یافته‌های حسابرسی داخلی را محرمانه تلقی نمایند،

4 -یافته‌ها و پیشنهادهای حسابرسی داخلی را با توجه به ماهیت، اهمیت و پیامد آن، متناسب با سطوح مدیران یا کارکنان در میان گذارند،

5 -مراقبت حرفه اي معقول مورد انتظار را اعمال نمايند.

 

 

استانداردها  و آئین رفتار حرفه‌ای حسابرسی داخلی

ماده (10): حسابرسان داخلی در انجام حسابرسی داخلی باید استانداردهای داخلی لازم‌الاجرا و آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان داخلی و در نبود استانداردهای موردنیاز، استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی را رعایت نمایند. 


منشور فعالیت حسابرسی