کمیته ریسک

اهداف کمیته منشور کمیته اعضا کمیته عملکرد کمیته ریسک لینک های مرتبط

هدف از تشكيل كميته، ارائه نظرات مشورتی و كمك به ايفاي مسئوليت نظارتي هیات‌ مديره شرکت و بهبود آن جهت كسب اطمينان معقول از تحقق موارد زير و كسب اطمينان‌ از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسك ‌است:

1-سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های شرکت در حوزه ریسک؛

2-استقرار فرآیندهاي شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به ریسک؛

3- وجود فرایندها و سامانه‌های لازم برای گزارش‌دهی ریسک‌های شرکت؛

4-مدیریت مؤثر ريسك‌ها و اطمینان معقول از دستیابی به اهداف و ارزش‌های اصلی شرکت؛ 

5-تعیین اشتهای ریسک شرکت.

در اجرای ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18/07/1401 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، منشور کمیته ریسک شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام) در تاریخ 12/10/1401 به تصویب هیات مدیره رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
مقدمه :
هدف از انجام هر فعالیتی در واحدهای تجاری دستیابی به بالاترین سطح اثربخشی و کارایی است. تحولات عمده در محیط کسب و کار همانند جهانی شدن و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمان ها گردیده است. امروزه شرایط عدم اطمینان برتمامی امور حاکم شده و تصمیم گیری را متحول کرده است. نوسانات نرخ ارز و به تبع آن ، تورم حاصله و دوران کوتاه رونق در بین دوره های طولانی مدت رکود تورمی در عرصه فعالیتهای اقتصادی در بخش املاک باعث شده سازمانها عمدتاً در شرایط عدم اطمینان اتخاذ تصمیم نمایند از این رو هیات مدیره ناگزیر به شناخت محیط تجاری و مسئولیت های خود در رابطه با موقعیت شرکت و حفاظت از منافع سهامداران هستند. در این راستا با هدف کاهش هرگونه خطر که منجر به آسیب پذیری منافع سهامداران می گرددهیات مدیره اقدام به تشکیل کمیته مدیریت ریسک و تدوین وظایف آن در قالب منشور کمیته مدیریت ریسک می نماید. این منشور با هدف حصول اطمینان از فرآیند شناسایی عوامل ریسک و پیش بینی اقدامات مناسب برای مواجهه با آنها تدوین شده است.
با توجه به اینکه حوزه فعالیت شرکت بهساز کاشانه تهران در معرض ریسک های متعددی از جمله ریسک استراتژیک ، ریسک مالی ، ریسک عملیاتی و اجرایی ، ریسک بازار ، ریسک قانونی و قراردادی قرار دارد ، کمیته مدیریت ریسک به منظور کنترل مسئولیت های مرتبط با مقررات و ضوابط حاکم بر بازار و استقرار بسترهای مناسب مدیریت ریسک با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی، تشکیل و به شرح مفاد ذیل فعالیت می نماید.
1 ) ماده 1 – تعاریف :
اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کاربرد، با همان مفاهیم در این منشور به کار رفته اند. سایر اصطلاحات و واژه های به کار رفته به شرح ذیل تعریف می شوند:
1_1 ) ریسک :. امكان وقوع رويدادي كه دستيابي به اهداف شركت را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ريسك با دو عامل «تحت تأثير قرار دادن» و «احتمال» اندازه‌گيري مي‌شود.
1_2 ) مدیریت ریسک : فرهنگ، توانمندی‌ها و راهکارهایی که با فرایند تعیین و پیگیری راهبردها، یکپارچه می‌شود و با استفاده از آن، ریسک پیش رو در مسیر خلق، توسعه و صیانت از ارزش‌های اصلی شرکت، مدیریت می‌شود.
1_3 ) منشور کمیته ریسک: سندی است که بر اساس آن؛ اهداف، ساختار و برنامه کاری کمیته ریسک شرکت، تدوین شده و از این پس «منشور» نامیده می‌شود.
1_4 ) کمیته: منظور کمیته ریسک شرکت است.
1_5 )ارزش‌های اصلی: اصول و باورهایی است که در فعالیت‌های شرکت، ریشه داشته و تمام فعالیت‌های آن را جهت‌دهی می‌کند. این اصول و باورها به افراد کمک می‌کند که با هم به عنوان یک مجموعه فعالیت کنند و بر رفتار کارکنان و رابطه شرکت با ذی‌نفعان (از قبیل مشتریان، شرکا و سهامداران) نیز تأثیرگذار است.
1_6 ) اشتهای ریسک: نوع و میزان ریسکی که هیأت مدیره شرکت، مایل به پذیرش آن برای کسب ارزش افزوده بیشتر است.
1_7 عضو مستقل : عضوی است فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیر مستقیمی که بر تصمیم گیری مستقل وی اثرگذار باشد یا موجب جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذینفعان شده یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهامداران گردد.
1_8 ) تخصص مدیریت ریسک : مدارک دانشگاهی یا مدرک حرفه ای داخلی یا معتبر بین المللی در امور حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته های مدیریت با گرایش های مالی ، اقتصاد و سایر رشته ها به تشخیص هیات مدیره شرکت به همراه توانایی تحلیل گزارشات مالی ،اقتصادی ، مدیریتی و آشنایی با الزامات سیستم کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی به همراه تجربه کافی در حوزه ریسک.
1_9 ) تحلیل کیفی: تحلیل کیفی به این معنی است که به طور کيفي احتمال وقوع هرکدام از ريسك‌هاي شناسايي شده و ميزان اهميت احتمالي آنها از نظر تاثيرگذاري بر اهداف شرکت تعیین گردد.
1_10 ) تحلیل کمی: تحليل کمي ريسک، ميزان کمي (ريالي و زماني) احتمال وقوع و تأثیر هر ريسک نسبت به اهداف شرکت می باشد. برخی از روش‌های مورد استفاده برای این کار عبارتند از تحليل حساسيت، شبيه‌ سازي و ارزیابی اثرات ریسک.
2 ) ماده 2 – اهداف :
هدف از تشكيل كميته، ارائه نظرات مشورتی و كمك به ايفاي مسئوليت نظارتي هیات‌ مديره شرکت و بهبود آن جهت كسب اطمينان معقول از تحقق موارد زير و كسب اطمينان‌ از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسك ‌است:
2_1 ) سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های شرکت در حوزه ریسک؛
2_2 ) استقرار فرآیندهاي شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به ریسک؛
2_3 وجود فرایندها و سامانه‌های لازم برای گزارش‌دهی ریسک‌های شرکت؛
2_4 )مدیریت مؤثر ريسك‌ها و اطمینان معقول از دستیابی به اهداف و ارزش‌های اصلی شرکت؛
2_5 ) تعیین اشتهای ریسک شرکت.
3 ) ماده 3 – وظایف کمیته :
هیأت مدیره شرکت، وظایف کمیته را به صورت زیر تعیین نمود:
3_1 ) بررسی و ارزیابی مدیریت ریسک در شرکت؛
3_2 (بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک‌پذیری و اشتهای ریسک تعیین‌شده هیأت مدیره و در صورت لزوم ارائه مشاوره به مدیرعامل و یا سایر واحدها؛
3_3 (پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک به هیأت مدیره شرکت؛
3_4 (نظارت بر استقرار برنامه یا چارچوب نظام مدیریت ریسک یکپارچه در شرکت و پیگیری اجرای آن؛
3_5 ) شناسایی نارسایی‌های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیأت مدیره؛
3_6 ) حصول اطمینان معقول از عدم همپوشانی و شکاف‌های احتمالی در نظارت از طریق برگزاری جلسات با سایر کمیته‌های هیأت مدیره؛
3_7 ) حصول اطمینان معقول از ایجاد و ارتقاء آگاهی نسبت به ریسک در سطح شرکت؛
3_8 ) ارائه گزارش‌های مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک‌های شرکت از قبیل مالی و اعتباری، حقوقی و قانونی، راهبردی و تجاری، عملیاتی، ریسک‌های مربوط به تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به هیأت مدیره؛
3_9 ) بررسی عملکرد، پایش دوره‌ای برنامه یا چارچوب مدیریت ریسک شرکت و ارزیابی اثربخشی آن و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛
3_10 ) استفاده از بسترهای لازم جهت دریافت گزارش‌ها و موضوعات مرتبط با ریسک از کلیه ذی‌نفعان شرکت.
3_11 ) درك دامنه ريسك‌هایي كه يك شركت با آن مواجه مي‌باشد، از طريق شناسايي حوزه هاي كليدي ريسك، ارزيابي احتمال وقوع ريسك و توسعه فرآيند‌هايي براي گزارش دهي داده‌هاي جديد به ذينفعان مرتبط در سراسر شركت.
3_12 ) تشخیص انواع ريسك‌هاي موجود (مطلوب و نا مطلوب) از طریق روشهایی مانند طوفان مغزي، تجارب گذشته، پروژه‌هاي مشابه، نظر متخصصين (مصاحبه) و تحليل منطقي (SWOT) و سایر روشها به پیشنهاد اعضا کمیته مدیریت ریسک .
3_13 ) ارزیابی و تحلیل ریسک‌های شناسایی شده جهت مشخص شدن میزان اهمیت آن شامل احتمال وقوع و آثار آن از دو روش تحلیل کیفی و کمی ریسک و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با ریسکهای شناسایی شده.
3_14 ) بررسی مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک و تغییرات آن به همراه نظارت برکفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی
3_15 ) ارائه پیشنهاد برگزاری دوره های مرتبط با مدیریت ریسک و سایر دوره های مورد نیاز جهت معاونین، مدیران و سایر کارکنان شرکت.
4 ) ماده 4 – اختیارات کمیته:
هيأت ‌مديره شرکت در چارچوب مسئوليت‌هاي كميته ریسک، به آن اختيارات ذیل را می‌دهد:
4_1 ) دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای انجام وظایف؛
4_2 ) استفاده از مشاوران خارج از شرکت جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های کمیته در مواقع لزوم؛
4_3 ) برگزاری جلسه با کارکنان، مدیران یا اشخاص بیرونی جهت انجام وظایف کمیته و کسب اطلاعات از آنها؛
4_4 ) دعوت از اشخاص مستقل و صاحبنظر داراي تجربه و تخصص جهت حضور در جلسات (بدون حق رأي)؛
4_5 ) برقراری تعاملات با مدیران اجرایی شرکت در حوزۀ مدیریت و نظارت بر ریسک‌های شرکت؛
4_6 ) ارائه پیشنهاد در خصوص تغییر منشور به هيأت مديره.
5 ماده 5– ترکیب و ویژگی اعضاء :
کمیته متشکل از 3 عضو است که اکثریت آنها عضو مستقل خارج از هیأت مدیره شرکت هستند. اعضای کمیته به پیشنهاد کمیته انتصابات، توسط هیأت مدیره منصوب می‌شوند. هیأت مدیره در انتصاب اعضای کمیته، باید تخصص، دانش و تجربه آنان را مد نظر قرار دهد و حداقل یک نفر از اعضای کمیته باید دارای تخصص و تجربه در حوزۀ مدیریت، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک باشد.
5_1 ) رئیس کمیته، یکی از اعضای غیرموظف هیأت مدیره است که به انتخاب هیأت مدیره تعیین شده و با ابلاغ رئیس هیأت مدیره منصوب می‌شود. اعضای کمیته با پیشنهاد رئیس کمیته، پس از بررسی و تایید توسط هیأت مدیره حداکثر به مدت دو سال منصوب می‌شوند.
5_2 ) مدت ماموریت اعضای کمیتۀ ریسک برای دو دوره (حداکثر چهار سال) امکان پذیر است. مدت عضویت اعضاء تا زمان جایگزینی عضو، مطابق مقررات ادامه پیدا می‌کند. هیأت مدیره حداکثر ظرف مهلت یک ماه پیش از پایان مدت عضویت اعضاء، به پیشنهاد کمیته انتصابات اعضای جدید را انتخاب می‌کند.

5_3 ) اشخاص می‌توانند در هر شرکت با در نظر گرفتن الزامات ذکر شده در مقررات لازم الاجرا در کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره آن شرکت به طور همزمان عضویت داشته باشند، با این وجود هیچ شخصی نمی‌تواند به طور همزمان در بیش از سه کمیته تخصصی هیأت مدیره از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، عضویت داشته باشد و در ایـن خصوص اعضای کمیته باید اقرارنامه‌ای به کمیته انتصابات شرکت ارائه دهند.
5_4 ) در صورت فوت، حجر، عزل یا استعفای هریک از اعضای کمیته، هیأت مدیره به پیشنهاد کمیته انتصابات، حداکثر ظرف مهلت یک ماه نسبت به انتخاب عضو جایگزین و معرفی آن به کمیته اقدام می‌نماید.
5_5 ) حق حضور در جلسات اعضای کمیته حاضر در جلسه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین خواهد شد. حق حضور دبیر جلسه کمیته مدیریت ریسک معادل یک دوم اعضای کمیته قابل پرداخت خواهد بود.

6 ماده6 – تشکیل جلسات :
6_1 ) دستور جلسات کمیته که با هماهنگی رییس کمیته، توسط دبیر کمیته ریسک تدوین میگردد، حاوی خلاصه ای از مطالب قابل طرح در جلسه کمیته خواهد بود. دستور جلسات باید برای جلسات عادی یک هفته قبل از برگزاری جلسات و برای جلسات فوق العاده حداقل 2 روز قبل از جلسه، به همراه گزارشات مربوط به موضوع برای اعضا ارسال گردد.
6_2 ) کمیته داراي يك دبير بدون حق رأی است كه زير نظر رئيس کمیته، مسئوليت هماهنگي جلسات، جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و پيگيري انجام امور مورد درخواست کمیته و حفظ دقیق سوابق جلسات را به عهده دارد. دبیر کمیته باید اقدامات و تصمیمات کمیته را ثبت کند و امضای صورتجلسات را از همه اعضا با لحاظ خوداظهاری عضو درخصوص وجود تعارض منافع یا فقدان آن، اخذ نماید.
تبصره1 : به‌منظور مدیریت تعارض منافع در اتخاذ تصمیمات کمیته، در صورتی که هر یک از اعضاء به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در موضوع تعارض منافع داشته باشند، باید موضوع را به‌صورت مکتوب، حداقل 2 روز قبل از جلسه به دبیر جلسه اعلام کنند. عضو دارای تعارض منافع در خصوص موضوع مطرح شده، حق رأی ندارد و در این خصوص تصمیمات صرفاً با اتفاق نظر سایر اعضا معتبر است.
6_3 ) دبیر از بين افراد داراي صلاحيت و تخصص مرتبط با موضوع فعالیت شرکت انتخاب می‌شود. در صورت وجود مدیر ریسک در ساختار شرکت، وی به عنوان دبیر کمیته انتخاب می‌گردد. در غیاب دبیر، یکی دیگر از اعضای کمیته باید به عنوان دبیر عمل کند.
6_4 ) کمیته باید حداقل شش بار در سال یا در هر زمان که رئیس کمیته یا هیأت¬مدیره شرکت، ضروری تشخیص دهد، تشکیل جلسه دهد.
تبصره 2- موضوعات بااهمیت باید بلافاصله و در اسرع وقت با رعایت ترتیبات این دستورالعمل، در جلسه طرح شود.
6_5 ) جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء که ضرورتاً یکی از آنها رئیس کمیته است، رسمیت می‌یابد.
تبصره3- عدم حضور هر یک از اعضای کمیته، بیش از دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه به‌منزله استعفا است. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده رئیس کمیته است.
6_6 ) کمیته باید در تصمیم گیری¬های خود، توجه لازم را به هر گونه الزامات قانونی یا نظارتی مربوطه و همچنین پیامدهای تصمیمات خود به عمل آورد. تصمیمات کمیته با رأی اکثریت اعضاء اتخاذ می‌گردد که در صورت عدم حصول اکثریت، رأی رئیس کمیته تعیین کننده است.
6_7 ) مدت زمان هر جلسه باید طوری تنظیم شود که به اندازه کافی، موضوعات مورد بحث، استدلال، بررسی و نتیجه گیری قرار گیرد. به علاوه فاصله جلسات کمیته با جلسات هیات مدیره باید طوری تنظیم گردد که نتایج و گزارش¬های کمیته به صورت مناسب در اختیار هیات مدیره قرار گیرد.
6_8 ) از موارد مطروحه در هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، صورتجلسه ای توسط دبیر کمیته تهیه می گردد که به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. یک نسخه از صورتجلسات کمیته مشتمل بر خلاصه تصمیمات اتخاذ شده حداکثر یک هفته پس از تاریخ برگزاری هر جلسه، جهت طرح در هیات مدیره برای دبیرخانه هیات مدیره شرکت ارسال می گردد.
تبصره4: کلیه صورتجلسات و مصوبات کمیته باید به گونه ای مناسب جمع آوری و مستند سازی گردد.
7 ) ماده 7 – سایر الزامات :
7_1 ) کمیته باید گزارش عملکرد سالانه خود را در راستای کسب اطمینان معقول از اثربخشی اجرای منشور مشتمل بر احصای چالش‌ها، موانع و راهکارهای ارتقای اثربخشی فعالیت کمیته به هیأت مدیره شرکت ارائه دهد.
7_2 ) کمیته باید سالانه گزارشی از عملکرد و برنامه مدیریت ریسک شرکت و تعداد جلسات برگزار شده به همراه اهم موضوعات ارائه دهد تا در گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت، درج شود.
7_3 ) اعضای کمیته و اشخاص حاضر در جلسات آن موظف به حفظ اسرار، اطلاعات، مباحث و موضوعات مطروحه در جلسات و مکاتبات کمیته هستند.
تبصره5 - اعضای کمیته مکلفند حتی پس از خاتمه دوران عضویت خود از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه کسب شده در دوران عضویت خودداری نمایند.
7_4 ) در چارچوب مفاد این منشور، چنانچه کمیته با وقوع تخلف، جرم یا هرگونه قصور یا تقصیری از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مواجه یا از آن مطلع شود، باید در اسرع وقت گزارش آن را به هیأت مدیره و بازرس قانونی /حسابرس شرکت اطلاع دهد.
8 ) ماده 8 – منشور و دوره های بازنگری منشور :
این منشور در 8 ماده و 6 تبصره در تاریخ 04/04/1403 به تصویب هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود. کمیته مدیریت ریسک باید بطور سالانه این منشور را مورد بازنگری قرار داده و برای تصویب به هیات مدیره ارسال نماید.

تبصره6 : در صورت تغییرات عمده در زمینه منشور کمیته مدیریت ریسک بر اثر الزامات قانونی یا نیازهای شرکت، ارزیابی منشور کمیته مدیریت ریسک در بازه زمانی کمتر از یکسال بلامانع می باشد.


دانلود فایل

در اجرای ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، در تاریخ1399/04/29 کمیته ریسک شرکت  تشکیل گردید و ساختار آن بر اساس آخرین تغییرات دستورالعمل حاکمیت شرکتی (مصوب مهرماه 1401 )  مورد بازنگری قرار گرفت. اعضای کمیته‌ ریسک با انتخاب و حکم هیات‌مدیره شرکت منصوب شده اند. جلسات کمیته‌ ریسک شرکت حداقل به صورت ماهانه و در راستای ایفای وظایف مقرر شده برگزار شده است. که در هر سال  تعداد 12 جلسه کمیته ریسک در شرکت برگزار می گردد.اهم موارد انجام شده  در این راستا به شرح ذیل است 

1- بررسی و ارزیابی مدیریت ریسک در شرکت

2-بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک‌پذیری و اشتهای ریسک تعیین‌شده هیأت مدیره و در صورت لزوم ارائه مشاوره به مدیرعامل و یا سایر واحدها؛

3-پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک به هیأت مدیره شرکت؛

4-نظارت بر استقرار برنامه یا چارچوب نظام مدیریت ریسک یکپارچه در شرکت و پیگیری اجرای آن؛

5-شناسایی نارسایی‌های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیأت مدیره؛

6-حصول اطمینان معقول از عدم همپوشانی و شکاف‌های احتمالی در نظارت از طریق برگزاری جلسات با سایر کمیته‌های هیأت مدیره؛

7- حصول اطمینان معقول از ایجاد و ارتقاء آگاهی نسبت به ریسک در سطح شرکت؛

8- ارائه گزارش‌های مستمر در مورد وضعیت انواع ریسک‌های شرکت از قبیل مالی و اعتباری، حقوقی و قانونی، راهبردی و تجاری، عملیاتی، ریسک‌های مربوط به تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به هیأت مدیره؛ 

9-بررسی عملکرد، پایش دوره‌ای برنامه یا چارچوب مدیریت ریسک شرکت و ارزیابی اثربخشی آن و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛

10- استفاده از بسترهای لازم جهت دریافت گزارش‌ها و موضوعات مرتبط با ریسک از کلیه ذی‌نفعان شرکت.

11- درك دامنه ريسك‌هایي كه يك شركت با آن مواجه مي‌باشد، از طريق شناسايي حوزه هاي كليدي ريسك، ارزيابي احتمال وقوع ريسك و توسعه فرآيند‌هايي براي گزارش دهي داده‌هاي جديد به ذينفعان مرتبط در سراسر شركت.

12- تشخیص انواع ريسك‌هاي موجود (مطلوب و نا مطلوب) از طریق روشهایی مانند طوفان مغزي، تجارب گذشته، پروژه‌هاي مشابه، نظر متخصصين (مصاحبه) و تحليل منطقي (SWOT) و سایر روشها به پیشنهاد اعضا کمیته مدیریت ریسک .

13-ارزیابی و تحلیل ریسک‌های شناسایی شده جهت مشخص شدن میزان اهمیت آن شامل احتمال وقوع و آثار آن از دو روش تحلیل کیفی و کمی ریسک و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با ریسکهای شناسایی شده.

14- بررسی مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک و تغییرات آن به همراه نظارت برکفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی