پروژه آجودانیه

اطلاعات پروژه

نام پروژه : آجودانیه

زیربنای کل :9304

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 13

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1125

تعداد واحدهای مسکونی : 14

سال شروع پروژه  : 1399

پیشرفت پروژه

project-progress
71.21%

تصاویر پروژه