پروژه آجودانیه

اطلاعات پروژه

نام پروژه : آجودانیه

زیربنای کل :8921

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 13

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1250

تعداد واحدهای مسکونی : 21

سال شروع پروژه  : 1395

پیشرفت پروژه

project-progress
37%

تصاویر پروژه