پروژه آرارات

اطلاعات پروژه

نام پروژه : آرارات
زیربنای کل : 1574
کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : اتمام یافته

تعداد طبقات : 7

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 350

تعداد واحدهای مسکونی : 10

سال شروع پروژه  : 1402/01/15

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه