پروژه آفتاب سنندج

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه آفتاب سنندج

زیربنای کل :53813

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : کردستان

مساحت زمین (مترمربع) : 56277

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه : 1396 – 1388

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه