پروژه اسلامشهر

اطلاعات پروژه

نام پروژه : اسلامشهر

زیربنای کل :1432

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 420

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1394 – 1397

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه