پروژه البرز

اطلاعات پروژه

نام پروژه : البرز

زیربنای کل : 5015

کاربری : اداری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 695

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1396 – 1399

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه