پروژه الوند

اطلاعات پروژه

نام پروژه : الوند

زیربنای کل : 6268

کاربری : اداری

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 12

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 720

تعداد واحدهای مسکونی : 15

سال شروع و اتمام پروژه  : 1400

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 25%

تصاویر پروژه