پروژه اینانلو

اطلاعات پروژه

نام پروژه : اینانلو

زیربنای کل : 3739

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 8

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 703

تعداد واحدهای مسکونی : 20

سال شروع پروژه  : 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه