پروژه بامداد1

اطلاعات پروژه

نام پروژه : بامداد1

زیربنای کل : 10000

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1260

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1387 – 1390

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه