پروژه بامداد2

اطلاعات پروژه

نام پروژه : بامداد2

زیربنای کل :6396

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1080

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1391 – 1394

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه