پروژه باهنر رشت

اطلاعات پروژه

نام پروژه : باهنر رشت

زیربنای کل : 8212

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : رشت

مساحت زمین (مترمربع) : 2548

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1394 – 1397

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه