پروژه باهنر 22

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه باهنر22

زیربنای کل :1011

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 6

محل پروژه : رشت

مساحت زمین (مترمربع) : 314

تعداد واحدهای مسکونی : 8

سال شروع پروژه  : 1400

پیشرفت پروژه

project-progress
100%

تصاویر پروژه