پروژه برزیل

اطلاعات پروژه

نام پروژه : برزیل

زیربنای کل : 6789

کاربری : اداری تجاری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات : 10

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 823

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع پروژه : 1394

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه