پروژه بهزاد

اطلاعات پروژه

نام پروژه : بهزاد

زیربنای کل : 7501

کاربری : اداری – تجاری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1815

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1391 – 1394

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه