پروژه بهنام

اطلاعات پروژه

نام پروژه : بهنام

زیربنای کل : 5560

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 845

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1389 – 1392

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه