پروژه تنکابن

اطلاعات پروژه

نام پروژه : تنکابن

زیربنای کل :3612

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : مازندران

مساحت زمین (مترمربع) : 996

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1388 – 1392

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه