پروژه خدامی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : خدامی

زیربنای کل : 29500

کاربری : اداری – خدماتی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 2793

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1391 – 1395

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه