پروژه درخشان

اطلاعات پروژه

نام پروژه : درخشان

زیربنای کل :

کاربری :

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) :

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع پروژه :

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 51.95%

تصاویر پروژه