پروژه درخشان

اطلاعات پروژه

نام پروژه : درخشان

زیربنای کل : 1996

کاربری : -تجاری مسکونی

وضعیت پروژه : اتمام یافته

تعداد طبقات : 6

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 358

تعداد واحدهای مسکونی : 8

سال شروع پروژه : 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه