پروژه رز

اطلاعات پروژه

نام پروژه : رز

زیربنای کل : 6600

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1391

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1390 – 1394

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه