پروژه ساحل 13

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه ساحل 13

زیربنای کل :8597

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 14

محل پروژه : مازندران

مساحت زمین (مترمربع) : 1325

تعداد واحدهای مسکونی : 34

سال شروع پروژه  : 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 38.55%

تصاویر پروژه