پروژه ستاری

اطلاعات پروژه

نام پروژه : ستاری

زیربنای کل : 1251

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات : 7

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 293

تعداد واحدهای مسکونی : 5

سال شروع پروژه : 1400 – 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه