پروژه سپند

اطلاعات پروژه

نام پروژه : سپند

زیربنای کل : 2000

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات : 10

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 435

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه : 1397 – 1395

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه