پروژه شاهین شمالی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه شاهین شمالی

زیربنای کل : 36481

کاربری : تجاری مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 16

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 3808

تعداد واحدهای مسکونی :84

سال شروع پروژه  : 1396

پیشرفت پروژه

project-progress
19%

تصاویر پروژه