پروژه طلوع سه

اطلاعات پروژه

نام پروژه : طلوع سه

زیربنای کل :1253

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 501

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه : 1395 – 1393

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه