پروژه طلوع یک

اطلاعات پروژه

نام پروژه : طلوع یک

زیربنای کل : –

کاربری : اداری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) :

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  :

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه