پروژه علی آباد کتول

اطلاعات پروژه

نام پروژه : علی آباد کتول

زیربنای کل :46050

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : گرگان

مساحت زمین (مترمربع) : 44558

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه : 1394 – 1386

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه