پروژه غزال

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه غزال

زیربنای کل : 1460

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : اجرایی- پیمانکاری

تعداد طبقات : 4

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 375

تعداد واحدهای مسکونی :4

سال شروع پروژه  : 1401

پیشرفت پروژه

project-progress
100%

تصاویر پروژه