پروژه قزاقی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : قزاقی

زیربنای کل :1307

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 300

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1397 – 1399

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه