پروژه قلندری

اطلاعات پروژه

نام پروژه : قلندری

زیربنای کل : 1287

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 5

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 422

تعداد واحدهای مسکونی : 4

سال شروع و اتمام پروژه  : 1401

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 98.53%

تصاویر پروژه