پروژه لادن

اطلاعات پروژه

نام پروژه : لادن

زیربنای کل :11299

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 10

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1627

تعداد واحدهای مسکونی : 35

سال شروع پروژه :  1397

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه