پروژه لطیفی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : لطیفی

زیربنای کل : 1941

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 7

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 393

تعداد واحدهای مسکونی : 5

سال شروع و اتمام پروژه  : 1401

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 77%

تصاویر پروژه