پروژه مروارید

اطلاعات پروژه

نام پروژه : مروارید

زیربنای کل : 1690

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : گرگان

مساحت زمین (مترمربع) : 703

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1387 – 1389

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه