پروژه موج محمودآباد

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پروژه موج محمودآباد

زیربنای کل :

کاربری : مسکونی – تجاری

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات :

محل پروژه : مازندران

مساحت زمین (مترمربع) :

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع پروژه  :

پیشرفت پروژه

project-progress
12.7%

تصاویر پروژه