پروژه موسایی

اطلاعات پروژه

نام پروژه : موسایی
زیربنای کل : 2868.56
کاربری : مسکونی/تجاری

تعداد واحدهای تجاری: 1

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 7

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 626

تعداد واحدهای مسکونی : 9

سال شروع پروژه  : 1401/10/26

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 17.88%

تصاویر پروژه