پروژه نهال 10

اطلاعات پروژه

نام پروژه : نهال
زیربنای کل : 1652
کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 6

محل پروژه : همدان

مساحت زمین (مترمربع) : 422

تعداد واحدهای مسکونی : 5

سال شروع و اتمام پروژه  : 1401

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 18%

تصاویر پروژه