پروژه نهال 2

اطلاعات پروژه

نام پروژه : نهال
زیربنای کل : 933
کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 6

محل پروژه : همدان

مساحت زمین (مترمربع) : 226

تعداد واحدهای مسکونی : 5

سال شروع و اتمام پروژه  : 1401

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 48.43%

تصاویر پروژه