پروژه نهال 7

اطلاعات پروژه

نام پروژه : نهال
زیربنای کل : 1056
کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 6

محل پروژه : همدان

مساحت زمین (مترمربع) : 256

تعداد واحدهای مسکونی : 5

سال شروع و اتمام پروژه  : 1401

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 47.85%

تصاویر پروژه