پروژه نیایش سعادت آباد

اطلاعات پروژه

نام پروژه : نیایش سعادت آباد

زیربنای کل : 12502

کاربری : اداری تجاری

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1523

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1387 – 1393

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه