پروژه نیلوفر

اطلاعات پروژه

نام پروژه : نیلوفر
زیربنای کل : 8485.8
کاربری : مسکونی

 

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 9

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 1371.11

تعداد واحدهای مسکونی : 24

سال شروع پروژه  : 1401/09/08

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 23.25%

تصاویر پروژه