پروژه وطن

اطلاعات پروژه

نام پروژه : وطن

زیربنای کل : 1568

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات : 7

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 338

تعداد واحدهای مسکونی : 8

سال شروع پروژه : 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه