پروژه پیامبران

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پیامبران

زیربنای کل : 18515

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 2925

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1392 – 1398

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه