پروژه پیله سحران 2

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پیله سحران

زیربنای کل : 4453

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : درحال اجرا

تعداد طبقات : 7

محل پروژه : اردبیل

مساحت زمین (مترمربع) : 975

تعداد واحدهای مسکونی : 24

سال شروع و اتمام پروژه  : 1401

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 63.53%

تصاویر پروژه