پروژه پیله سحران

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پیله سحران

زیربنای کل : 3422

کاربری : مسکونی

وضعیت پروژه : تکمیل شده

تعداد طبقات :

محل پروژه : اردبیل

مساحت زمین (مترمربع) : 878

تعداد واحدهای مسکونی :

سال شروع و اتمام پروژه  : 1395 – 1397

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه