پروژه پیوند

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پیوند

زیربنای کل : 73697

کاربری : تجاری مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 8

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 13040

تعداد واحدهای مسکونی :308

سال شروع پروژه : 1391

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 85.01%

تصاویر پروژه