پروژه پیوند

اطلاعات پروژه

نام پروژه : پیوند

زیربنای کل : 73697

کاربری : تجاری مسکونی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

تعداد طبقات : 8

محل پروژه : تهران

مساحت زمین (مترمربع) : 12840

تعداد واحدهای مسکونی :14

سال شروع پروژه : 1391

پیشرفت پروژه

project-progress
پیشرفت فیزیکی پروژه 91.19%

تصاویر پروژه